ร้านอาร์ ซี แอร์ เชียงใหม่ (R.C. Air Chiang Mai) จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง เติมน้ำยา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ, แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น โทร.053-244712, 081-6818093

      
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : STAR AIRE
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น AE/RE-SERIES เบอร์ 5 (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น AR/RW-SERIES เบอร์ 5 (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น AR/RW-SERIES มอก. (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น PAS (แอร์เคลื่อนที่)
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น AR/FCP-SERIES เบอร์ 5 (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น AE/FCR5-SERIES เบอร์ 5 (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น AR/FCR5-SERIES เบอร์ 5 ไฟ220V. (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น AR-3/FCR5-SERIES เบอร์ 5 ไฟ380V. (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น AR/FCR-SERIES มอก. คอมฯโรตารี่ (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE รุ่น AR/FCR-SERIES มอก. คอมฯสโครล (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)