ร้านอาร์ ซี แอร์ เชียงใหม่ (R.C. Air Chiang Mai) จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง เติมน้ำยา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ, แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น โทร.053-244712, 081-6818093

      
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : MITSUBISHI ELECTRIC
1
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น ECONO AIR R410 (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น Wide & Long (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น SUPER INVERTER (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น MOVE EYE HUMAN SENSOR INVERTOR (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น KIRIGAMINE ZEN (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น FLEXY TYPE (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น PC-SERIES เบอร์ 5 (แขวนใต้ฝ้า)
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น PC-SERIES (แขวนใต้ฝ้า)
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น PCY-SERIES ระบบ INVERTER เบอร์ 5 (แขวนใต้ฝ้า)
1