ร้านอาร์ ซี แอร์ เชียงใหม่ (R.C. Air Chiang Mai) จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง เติมน้ำยา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ, แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น โทร.053-244712, 081-6818093

      
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : LG
1
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น ECONO PLUS (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น GREEN ECONO PLUS R410 (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น GREEN DELUXE PLASMATER (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น GREEN INVERTER V (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น DELUXE INVERTER V (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น ART COOL INVERTER V (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น SINGLE V แบบมาตรฐานอุตสหกรรม (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น SINGLE V ประหยัดไฟเบอร์ 5 (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น INVERTER SINGLE V (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
1