ร้านอาร์ ซี แอร์ เชียงใหม่ (R.C. Air Chiang Mai) จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง เติมน้ำยา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ, แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น โทร.053-244712, 081-6818093

      
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : DAIKIN
1
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น SMASH (FTM SERIES-R32) (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น SMILE INVERTER (FTKC SERIES-R32) (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น SMART INVERTER (FTKM SERIES-R32) (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น URUSARA 7 INVERTER (R32) (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น INVERTER (FTKS SERIES-R410A) (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น SKYAIR (FH SERIES) (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น SKYAIR (FHNQ SERIES-R410A) (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น SKYAIR (FHQG SERIES รีโมทมีสาย) (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น SKYAIR (FHQG SERIES รีโมทไร้สาย) (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
1